Wszelkie Prawia Zastrzeżone
Zakaz kopiowania jakichkolwiek Elementów.
Grafika: Smerf
KOdowanie: pequeno
W SIECI: